เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ผลิตน้ำวันละ 24000 ลิตรเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO 24Q
สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 24Q รุ่น ROMT 24Q FRPAFT ชุดปั๊มน้ำเป็นสแตนเลส ชุด Soft สแตนเลส
แบบ Auto เครื่องกรองน้ำระบบ RO 24 QPD เครื่องผลิตแสง UV ขนาด 30 วัตต์ การบรรจุแบบออโต้

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO รุ่น ROMT 24Q เป็นเครื่องกรองน้ำระบบอุตสาหกรรมขนาดเริ่มต้นของการทำโรงงานผลิตน้ำดื่มประจำชุมชนสามารถดูแลและขายให้กับลูกค้าได้ภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี รายได้จากการผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายของเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO  24Q


ส่วนผลิต และเก็บน้ำ Soft

– ปั๊มน้ำสแตนเลส (ควบคุมน้ำเข้าด้วยระบบคอนโทรล) เข้าชุด Soft พร้อมขาตั้งสแตนเลส ขนาด 1.5 แรง จำนวน 1 ชุด
– ถังกรอง FRP ขนาด 16 นิ้ว หัว Auto บรรจุ สารกรอง แมงกานีส ลิตร จำนวน 125 จำนวน 1 ถัง
– ถังกรอง FRP ขนาด 16 นิ้ว หัว Auto บรรจุ สารกรอง คาร์บอน ลิตร จำนวน 125 จำนวน 1 ถัง
– ถังกรอง FRP ขนาด 16 นิ้ว หัว Auto บรรจุ สารกรอง เรซิ่น ลิตร จำนวน 125 จำนวน 1 ถัง
– ถังเก็บน้ำ PE ลายแกรนิต Maktang เก็บน้ำ Soft ขนาด 4000 ลิตร จำนวน 1 ใบ

ส่วนผลิตและเก็บน้ำ RO

– ปั๊มน้ำสแตนเลส (ควบคุมน้ำเข้าด้วยระบบคอนโทรล) เข้าเครื่อง RO พร้อมขาตั้งสแตนเลส ขนาด 1.5 แรง จำนวน 1 ชุด
– เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ระบบ Reverse Osmosis (RO) กำลังการผลิต 24000 ลิตรต่อวัน (24 คิว) จำนวน 1 เครื่อง
– ถังเก็บน้ำสแตนเลส Maktang เก็บน้ำ RO ขนาด 3000 ลิตร จำนวน 1 ใบ

พื้นที่ติดตั้ง เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 24Q


ห้องเก็บน้ำดิบ

– พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีหลังคาคลุมป้องกันแดดและฝน
– อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีความอับชื้น
– มีระบบระบายน้ำบนพื้นที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน อย. และสุขาภิบาล
– มีระบบความปลอดภัยของไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ห้องผลิต และเก็บน้ำ Soft

– พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีหลังคาคลุมป้องกันแดดและฝน
– อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีความอับชื้น
– มีระบบระบายน้ำบนพื้นที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน อย. และสุขาภิบาล
– มีระบบความปลอดภัยของไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ส่วนห้องผลิตและเก็บน้ำ RO

– พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีหลังคาคลุมป้องกันแดดและฝน
– อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีความอับชื้น
– มีระบบระบายน้ำบนพื้นที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน อย. และสุขาภิบาล
– มีระบบความปลอดภัยของไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ส่วนห้องบรรจุน้ำ RO เข้าบรรจุภัณฑ์ เป็นห้องปลอดเชื้อ

– พื้นห้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูกระเบื้องเคลือบ
– ผนังห้องบุกระเบื้องเคลือบ หรือฉาบเรียบทาสีป้องกันเชื้อรา
– ฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสี
– ระบบแสงสว่างต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย
– มีม่านกันแมลงทุกช่อง (ประตูทางเข้าออก, ช่องนำเข้าภาชนะบรรจุ, ช่องนำออกภาชนะบรรจุ)
– ประตูทางเข้าออก ต้องมีอ่างล้างมือ และอ่างล้างเท้า
– มีพัดลมระบายอากาศแบบมีฝาปิด
– มีระบบระบายน้ำบนพื้นที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน อย. และสุขาภิบาล
– มีระบบความปลอดภัยของไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ห้องล้าง และเก็บภาชนะบรรจุภัณฑ์

– พื้นห้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูกระเบื้องเคลือบ
– ผนังห้องบุกระเบื้องเคลือบ หรือฉาบเรียบทาสีป้องกันเชื้อรา
– ระบบแสงสว่างต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย
– อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีความอับชื้น
– มีระบบระบายน้ำบนพื้นที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน อย. และสุขาภิบาล
– มีระบบความปลอดภัยของไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ห้องเก็บผลิตภัณฑ์

– พื้นห้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูกระเบื้องเคลือบ
– ผนังห้องบุกระเบื้องเคลือบ หรือฉาบเรียบทาสีป้องกันเชื้อรา
– ระบบแสงสว่างต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย
– อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีความอับชื้น
– มีระบบระบายน้ำบนพื้นที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน อย. และสุขาภิบาล
– มีระบบความปลอดภัยของไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

การดูแลรักษา เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 24Q รุ่น ROMT 24Q FRPAFT

– ควรเปลี่ยนสารกรอง ไส้กรองน้ำ ตามระยะเวลาที่กำหนด
– ควรทำความสะอาด เครื่องกรองน้ำ, สายยาง, ก๊อกน้ำ, และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
– หมั่นตรวจเช็คสายไฟ และระบบไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ
– ควรล้างถังเก็บน้ำทุก 6 เดือน

ข้อกำหนดการติดตั้งฟรี เครื่องกรองน้ำดื่มอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 24Q รุ่น ROMT 24Q FRPAFT

– แหล่งจ่ายน้ำดิบอยู่ในพื้นที่ติดตั้ง
– แหล่งจ่ายไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ติดตั้ง
– พื้นที่ ต้องเป็นตามพื้นที่ติดตั้ง (ที่กล่าวมาข้างต้น)

ติดต่อเรา