เกี่ยวกับเรา

บริษัท แกรนด์88 วอเตอร์ จำกัด

บริษัท แกรนด์88 วอเตอร์ จำกัด (Grand88 Water) มีทีมงานที่มีความชำนาญการด้านเครื่องกรองน้ำ ทั้งเรื่องการติดตั้ง ตรวจสอบ และบริการหลังการขาย เรายังมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเอาไว้ด้วยกัน ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพและประสบการณ์ว่าจะได้รับการบริการที่อย่างดีที่สุด ด้วยการให้คำแนะนำอย่างถูกต้องตามหลักสากล รวมไปถึงสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว แม่นยำ โดยเน้นถึงความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพที่ดีของลูกค้า

Clean water is good health for customers.

“น้ำสะอาด คือ สุขภาพที่ดีของลูกค้า”

จุดประสงค์และนโยบายการให้บริการ

เรามุ่งเน้นในการให้บริการด้านอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาดบริสุทธิ์ ที่สามารถใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ ออกไป เช่น การใช้งานสำหรับครัวเรือน หรือ การใช้งานในอุตสาหกรรม ดังนั้นทางเราจึงได้เสนอระบบน้ำต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อลูกค้าแต่ละประเภท เช่น เครื่องกรองน้ำระบบ “Reverse Osmosis” (R.O.)

 • เครื่องกรองน้ำระบบ Purifiled Water System
 • เครื่องกรองน้ำระบบ Deionizied Water System (D.I.)
 • เครื่องกรองน้ำระบบ Ultraviolet Water Purification (UV)
 • เครื่องกรองน้ำระบบ Water Softener System
 • เครื่องกรองน้ำระบบ Ozone Water System

ทางบริษัทฯ ยึดหลักการขายสินค้าที่มีคุณภาพและเน้นเรื่องงานบริการ ดังนี้

 1. ออกแบบและติดตั้งระบบกรองน้ำ มีความจำเป็นต่อการกรองน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ทั้งน้ำที่ใช้ภายในครัวเรีอน หน่วยงานต่างๆ ที่ใช้น้ำปริมาณมาก
 2. ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค และการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ จัดสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภค และบริโภค  ทั้งในระดับที่อยู่อาศัย,คอนโดมิเนียมตลอดไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 3. จัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ และอะไหล่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำทุกชนิด
 4. จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์,สารกรอง และไส้กรองน้ำทุกชนิด  ที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการในการอุปโภค-บริโภค
 5. จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
 6. จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ติดต่อเรา