สารกรอง

สารกรองเรซิ่น RESIN (ION-EXCHANGE RESIN)
EZYTEC 001×4 (FG) / DONG LI 001×4 (STD)

🔎 รายละเอียดสินค้า 🔍
✅ ทำหน้าที่ดักจับหินปูน
✅ ลดความกระด้างของน้ำ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีคุณภาพระดับ food grade เป็นการกรองโดยการแลกเปลี่ยนประจุ ซึ่งสารกรองเรซิ่นนี้เป็นตัวกลางในการดูดจับสารละลาย จำพวกหินปูน (Ca และ Mg) แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม (Na) กลับคืนสู่น้ำ น้ำที่ผ่านไส้กรองจะช่วยลดหินปูนได้ระดับหนึ่ง

สารกรองเรซิ่น (Resin) เป็นสารกรองน้ำชนิดหนึ่งสารกรองน้ำเรซิ่นเป็นสารกรองน้ำที่มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกลมขนาดเล็กสีเหลือง สารกรองน้ำเรซิ่นจะมีความชื้น มีคุณสมบัติในการกรองกำจัดความกระด้าง หินปูน ในน้ำ สารกรองน้ำเรซิ่นทำให้น้ำอ่อนนุ่ม ลดปัญหาการสะสมหินปูน ลดการเกิดตะกอน ลดความกระด้างของน้ำ ได้เป็นอย่างดี

สารกรองคาร์บอน (Activated Carbon)

สารกรองคาร์บอน(Activated Carbon) เป็นสารกรองน้ำมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับและคัดกรองจึงทำให้สารกรองคาร์บอน มีความสามารถในการกรองกลิ่น สี
และคลอรีนได้วัสดุที่ใช้นิยมใช้ผลิต คือ ถ่านหิน กะลามะพร้าว หรือไม้ เป็นต้น
🔎 รายละเอียดสินค้า 🔍
🔧 (Standard) 600 = เกรด STANDARD 🔧
1 กระสอบ = 20 กิโลกรัม
20 กิโลกรัม = 50 ลิตร
1 ลิตร = 400 กรัม
🔧 (Coconut Shell) 900 = เกรด FOOD GRADE 🔧
1 กระสอบ = 25 กิโลกรัม
25 กิโลกรัม = 50 ลิตร
1 ลิตร = 500 กรัม

สารกรองแมงกานีส Manganese 

🔎 รายละเอียดสินค้า 🔍
✅ สารกรองน้ำ แมงกานีส Manganese Green Sand
บรรจุ 1 กระสอบ (25 ลิตร)
✅ มีคุณสมบัติในการกรองตะกอน สนิมเหล็ก ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในน้ำ
✅ มีขนาด Mesh Size 8×16
✅ ใช้ด่างทับทิมเป็นสารฟื้นฟูสภาพ
✅ ใช้สำหรับบรรจุในถังกรองน้ำ กระบอกเปล่าใส่สารกรอง หรือภาชนะกรองอื่นๆ

สารกรองแมงกานีส,สารกรองสนิมเหล็ก หรือ Manganese เป็นสารกรองที่นิยมใช้กรองแหล่งน้ำบาดาล หรือน้ำที่มีสารละลายจำพวกสนิมเหล็กจำนวนมาก มีคุณสมบัติเด่น ในการกำจัดเหล็ก, แมงกานีสและไฮโดรเจนซัลไฟด์ ทนต่อการเสียดสี และการสึกกร่อน ทำให้มีอายุการใช้งานนาน สามารถใช้ได้ในระบบความดันปิดที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการแอเรชันได้

สารกรองแอนทราไซต์ (ANTHRACITE STANDARD)🔎 รายละเอียดสินค้า🔍
– เป็นถ่านหินที่มีคุณภาพสูงสุด มีลักษณะดำเป็นเงา มันวาวมาก
– มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 86-97% ความชื้นต่ำ แร่แอนทราไซท์
– จึงได้รับการพัฒนาเป็นสารกรองน้ำที่ทำหน้าที่ขจัดตะกอน โคลนตมเพื่อทำให้น้ำสะอาด
– เพื่อทำให้น้ำสะอาด โดยมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า “สารกรองน้ำแอนทราไซท์”
– ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะใช้ร่วมกับทรายกรองน้ำ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองน้ำให้สูงขึ้น
🔴 คุณสมบัติของสารกรองน้ำแอนทราไซต์ 🔴
– เก็บตะกอนน้ำไว้ที่ผิวภายนอก เป็นสารซึ่งดักจับสารแขวนลอยต่าง ๆ สามารถนำมาล้างเพื่อกลับไปใช้งานได้อีก
– สามารถดักจับสารแขวนลอยไว้ได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากทรายมีรูปร่างทางกายภาพเหมือนกันหมด
– รูปร่างของเม็ดแอนทราไซท์มีลักษณะแตกต่างกันไป ไม่เป็นแบบพิมพ์เดียวกันและมีน้ำหนักเบา ชั้นของแอนทราไซท์
– ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกรองน้ำจึงไม่เกาะจับตัวกันแน่นมาก จึงสามารถจะกรองน้ำให้ใสสะอาดภายในเวลาอันรวดเร็ว
– มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีในอัตราสูง เนื่องจากแร่แอนทราไซท์มีคุณภาพดีและมีส่วนประกอบของธาตุ
– คาร์บอนสูง จึงไม่ละลายในน้ำที่มีสภาพเป็นกรดหรือด่าง ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เป็นสารในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมี และใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมเคมี
– การทำความสะอาดทำได้โดยง่าย เนื่องจากแร่แอนทราไซท์เป็นสารกรองน้ำที่มีน้ำหนักเบา การทำความสะอาดจึงสามารถทำได้ โดยง่าย และผิวมันวาวของแร่แอนทราไซท์ทำให้ตะกอนที่เกิดจาก
– การกรองน้ำ ถูกล้างออกโดยง่าย
– ทำหน้าที่บรรจุในถังกรองเพื่อกรองตะกอน หรือสารแขวนลอย สารกรองแอนทราไซท์ (Anthracite) เป็นสารกรองที่ทำมาจาก
– ถ่านหิน มีลักษณะเป็นเกล็ดสีดำ ทำหน้าที่บรรจุในถังกรองเพื่อกรองตะกอน สารแขวนลอย กักเก็บ ตะกอน โคลนตม.
ติดต่อเรา