เครื่องกรองน้ำบ้าน Treatton เซรามิก

รุ่น : Treatton เซรามิก

รายละเอียดสินค้า

อายุการใช้งานไส้กรองน้ำดื่ม

 • ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง Ceramic อายุการใช้งาน 4-6 เดือน
 • ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block Carbon อายุการใช้งาน 6-10 เดือน
 • ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin อายุการใช้งาน 6-10 เดือน
 • ขั้นตอนที่ 4 Post Carbon อายุการใช้งาน 6-10 เดือน
 • ขั้นตอนที่ 5 Inline Post Carbon อายุการใช้งาน 6-10 เดือน
 • *** อายุการใช้งานของไส้กรอง อยู่ที่ต้นน้ำของแต่ล่ะพื้นที่ ***

  📌 น้ำแร่
 • ✅ 1 Ceramic10″ มีความสามารถในการกรองสูงถึง 0.3micron สามารถกรองสิ่งมีชีวิตและเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่นแบคทีเรีย สนิมเหล็กและสารแขวนลอยต่าง ๆ
 • ✅ 2 Block Carbon 5 micron 10″ ทำหน้าที่ในการกรองตะกอน กลิ่นสี รส คลอรีน สารอินทรีย์ อนินทรีย์ที่เป็นอันตรายและยาฆ่าแมลง
 • ✅ 3 Resin 5 micron 10″ เป็นการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุที่เป็นโซเดียมโดยผ่านเรซิ่น ดูดสารละลายพวกหินปูน(Ca,Mg)และปล่อยประจุโซเดียม(Na) เพื่อลดความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำดื่มมีรสชาตินุ่มนวลขึ้น
 • ✅ 4 Ceramic ball มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม เหล็ก และป้องกันยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียในน้ำได้ด้วย
 • ✅ 5 Inline Post Carbon 10″ กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ก๊าซไข่เน่า ยาฆ่าแมลง สารหนู สารปรอท สารอินทรีย์ และกำจัดกลิ่นที่อาจตกค้างอยู่ในน้ำ

  อายุการใช้งานไส้กรองน้ำดื่ม
 • ขั้นตอนที่ 1 Ceramic อายุการใช้งาน 6-10 เดือน (ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ควรนำออกมาล้างอย่างน้อย 2 ครั้ง)
 • ขั้นตอนที่ 2 Block Carbon อายุการใช้งาน 6-10 เดือน
 • ขั้นตอนที่ 3 Resin อายุการใช้งาน 6-10 เดือน
 • ขั้นตอนที่ 4 Ceramic ball อายุการใช้งาน 12 เดือน
 • ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรองน้ำดื่ม Activated Carbon อายุการใช้งาน 12 เดือน
ติดต่อเรา