เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ผลิตน้ำวันละ 48000 ลิตรเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO 48Q
กำลังการผลิตจะ 48 คิวต่อวันแต่ที่จริงแล้วเขาผลิตได้แค่ 2 คิวต่อชั่วโมงเท่านั้นเอง สำหรับน้ำดิบที่เอามาใช้ในการผลิตสามารถที่จะใช้กับน้ำดิบที่เป็นน้ำบาดาล น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำผิวดิน น้ำประปานครหลวงก็ได้

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมระบบ RO รุ่น ROMT 48Q/D

เป็นเครื่องกรองน้ำระบบอุตสาหกรรมในการผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายขนาดกลางที่นิยมใช้กันมากเหมาะสำหรับการขายในท้องที่จังหวัดเดียว แม้กำลังการผลิตจะ 48 คิวต่อวันแต่ที่จริงแล้วเขาผลิตได้แค่ 2 คิวต่อชั่วโมงเท่านั้นเอง เมื่อเทียบตามเวลาของการทำงานแล้วอาจจะขายได้แค่ 16-20 คิวเท่านั้นในแต่ละวัน ก็เลยขายได้เฉพาะในระดับจังหวัดเท่านั้นไม่ว่าจะบรรจุที่มีขนาด 300 cc, 600 cc, 1,200 cc, ขนาด 5 ลิตร,ขนาด 18 ลิตร,และขนาด 20 ลิตรก็สามารถที่จะผลิตได้อย่างไม่ต้องกังวล สำหรับน้ำดิบที่เอามาใช้ในการผลิตสามารถที่จะใช้กับน้ำดิบที่เป็นน้ำบาดาล น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำผิวดิน น้ำประปานครหลวงก็สามารถทำได้

ติดต่อเรา