ปั๊มผลิตน้ำ RO

รุ่น : ปั๊มผลิตน้ำ RO

รายละเอียดสินค้า

Booster Pump Ro (SILVERTEC)
✅ ทำหน้าที่ส่งน้ำเข้าไส้กรอง RO Membrane
✅ สามารถให้อัตราการไหลน้ำได้ดี ตามขนาดของ Membrane 75 GPD,150 GPD,300 GPD
✅ ปั๊มน้ำสามารถใช้กับชุดไส้กรอง RO 75 GPD แรงดันสูง
✅ ปั๊มน้ำสามารถใช้กับชุดไส้กรอง RO 150 GPD แรงดันสูงสุด 0.8-1.0 Mpa
✅ ปั๊มน้ำสามารถใช้กับชุดไส้กรอง RO 300 GPD แรงดันสูง
✅ ปั๊มน้ำสามารถใช้กับชุดไส้กรอง RO 400 GPD แรงดันสูง

✅ ปั๊มน้ำสามารถใช้กับชุดไส้กรอง RO 650 GPD แรงดันสูง
**** สินค้าครบชุดพร้อม Adepter 220V แปลงเป็น 36 VDC ***


ติดต่อเรา