ตู้กดน้ำร้อน – น้ำเย็น AQUA MINOS _ CB & MINOS-CW

รุ่น : MINOS _ CB

รายละเอียดสินค้า

 • – ระบบทำความร้อน-ความเย็น : ทำความร้อนสูงสุด 85 องศา C  และ  
  ทำความ เย็นต่ำสุด   4 องศา C 
 • – วัสดุถังบรรจุน้ำ : Stainless Steel
 • – Dimension (WxDxH)  :  325 x 450 x 603 มม.
 • – กำลังไฟน้ำเย็น และ น้ำร้อน  :  น้ำเย็น 120 วัตต์   น้ำร้อน 430 วัตต์
 • – มีความละเอียดในการกรองสูงสุด 0.01 ไมครอน


รุ่น : MINOS-CW

รายละเอียดสินค้า

 • – ระบบทำความร้อน-ความเย็น : ทำความร้อนสูงสุด 85 องศา C  และ  
  ทำความ เย็นต่ำสุด   4 องศา C 
 • – วัสดุถังบรรจุน้ำ : Stainless Steel
 • – Dimension (WxDxH)  :  325 x 450 x 603 มม.
 • – กำลังไฟน้ำเย็น และ น้ำร้อน  :  น้ำเย็น 120 วัตต์   น้ำร้อน 430 วัตต์
 • – มีความละเอียดในการกรองสูงสุด 0.01 ไมครอน
ติดต่อเรา